Ses fans (475)

 • NarutoNext-G
 • NarutoTyphon
 • kakachi082
 • Naruto3636
 • BleaCh204
 • naruto13000
 • bleach--rukia--ichigo
 • Luciole-asteroide
 • sasuke-itachi45
 • hotaru-sdk
 • fubuki666
 • kyo-red-eyes
 • yuya-and-kyo
 • SamuraiDeeper76
 • Hitomi-Gobi
 • x-kyo-kyoshiro-x
 • Akirasdk
 • gaaraenforce
 • uzumakinana
 • SDK-4sages
 • hinata0405
 • temarisakura14
 • naruto-addiction
 • NarutoD
 • Kyubyofitachi
 • obito46
 • video-narut0
 • baka-force666
 • naruto-xxx-sakura
 • fan-of-manga97
 • hokage-girl
 • naruto-hokage
 • narut0--95
 • Narutoooooo-v2
 • sakuralovesasuke83
 • x-charlotte-333-x
 • concours-narut0
 • xxxTemarixxx
 • narurtoetsakura
 • worldgod